Firmy - fotovoltaická microelektrárna

Jak ušetřit až 50% spotřeby elektrické energie?

Odpovědí je: Fotovoltaická microelektrárna.

Jedná se o sadu fotovoltaického panelu, a mikroměniče, který po zapojení do zásuvky napájí daný okruh energií ze slunce. Jsou vhodným řešením, jak si snížit platby za elektrickou energii. Slouží pro vlastní výrobu elektrické energie určenou výhradně pro přímou spotřebu, bez dodávek do distribuční sítě. Optimální navržení systému microelektrárny je, aby její výkon pokryl základní spotřebu elektrické energie v objektu. Při správném navržení výkonu nedochází k nežádoucím přetokům vyrobené elektrické energie do distribuční soustavy a veškerá vyrobená elektrická energie je spotřebovaná v objektu.

  • Systém mikroelektrárny je modulární a je možné jej kdykoliv rozšířit dle vlastní potřeby.
  • Dále je zde možnost akumulace vyrobené elektrické energie do baterií. V tomto případě si můžete částečně pokrýt spotřebu i mimo slunečné dny.
  • Celou fotovoltaickou elektrárnu jsme schopni zajistit na klíč, čímž Vám ušetříme čas a poskytneme maximální komfort.