Mikrokogenerační
jednotky

Co je to mikrokogenerace??

Termínem mikrokogenerace označujeme proces kombinované výroby elektřiny a tepla pomocí zařízení – tzv. mikrokogeneračních jednotek, jejichž elektrický výkon nepřesahuje 30 kW. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina. V praxi se jedná o vysoce efektivní způsob vytápění a ohřevu teplé vody, při kterém je současně vyráběna elektrická energie pro vlastní spotřebu.

Společná výroba elektřiny a tepla mikrokogenerační jednotkou  je v ČR poměrně nové téma. V prodeji jsou již malé domácí elektrárny s plynovými motory, které využívají jako vstupní palivo zemní plyn a nebo mikrokogenerační jednotky využívající, jako vstupní palivo dřevěné pelety. Předností mikrokogeneračních jednotek (technologie společné výroby elektřiny a tepla) je jejich vysoká provozní účinnost a nízké emise.

Tato aplikace je vhodná pro bytové domy, hotely a firmy, které používají v rámci technologií teplou vodu a elektřinu.